please wait, site is loading

Die Szenische Ernte

Tvorivé dielne v rámci divadelného festivalu Scénická žatva organizované NOC, pod vedením lektora Radovana Drangu.