please wait, site is loading

Apropriácie

Workshop organizovaný ROS Levice pod vedením Petry Cepkovej

Dôraz workshopu bol kladený predovšetkým na fantáziu, kreativitu a schopnosť, čo najviac posunúť ikonické diela do kontextov postmoderny. Samostatným tvorivým rukopisom mali účastníci „napodobniť“ vzor z dejín umenia, avšak s použitím posunu, a to či už obsahového, alebo formálneho.