please wait, site is loading

(English) About

Narodil som sa v Bratislave. Okrem štúdia na VŠ, služobných ciest, či dovoleniek som tu prežil celý môj doterajší, pomerne turbulentný život.

Fotografovanie vnímam ako prostriedok, nie ako cieľ. Prostriedok k objavovaniu krásy sveta navôkol, často dobre maskovanej. Nemám striktne vyhranenú oblasť, ktorej by som sa chcel venovať.

Jednotlivé fotografické žánre považujem za rôzne kapitoly pestrej knihy života. Je pre mňa výzvou tieto zachytiť a prezentovať tak, aby ostali v pamäti pozorovateľa.

Music by: Loveshadow / CC BY 2.5